Všeobecné dodací podmínky

Realizací obchodu v e-shopu www.yachting-shop.eu provozovaném firmou Formality s.r.o. - dále v textu jen "Prodávající/Dodavatel" - kupující souhlasí s níže uvedenými obchodními a záručními podmínkami. Ke každému zboží zakoupenému u www.yachting-shop.eu je přiložen prodejní doklad, který je zároveň i dodacím a záručním listem. Údaje na prodejním dokladu si kupující ve vlastním zájmu ihned pečlivě zkontroluje. Jakákoliv reklamace zboží, které nesouhlasí s údaji na prodejním dokladu, nebude později vyřízena. Pokud kupující objeví rozdíl mezi prodejním dokladem (fakturou) a dodaným zbožím, neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů od převzetí zboží, kontaktuje prodávajícího. Stížnost bude prověřena a případné nedostatky odstraněny. Po uplynutí 5denní lhůty nemusí být vždy reklamované rozdíly uznány.


Objednávka zboží

Objednávku vybraného zboží můžete uskutečnit prostřednictvím internetového obchodu (více v sekci Jak nakupovat). Vaše objednávka bude přijata do 24 hodin a o jejím přijetí budete informováni prostřednictvím e-mailu.

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem zaplacení celé kupní ceny.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Každá objednávka je potvrzena formou e-mailové zprávy, zaslané na adresu uvedenou kupujícím.

E-mailovou zprávou je kupující informován také při každé změně stavu objednávky či případných komplikacích.

V ceně za zboží není uvedeno dopravné/poštovné.


Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin zrušit, a to telefonicky či e-mailem bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.


Platební podmínky

Platbu zboží lze provést formou dobírky (placení až při převzetí zboží) nebo bankovním převodem na účet č. 220 268 041 / 0300 (odeslání zboží až po obdržení platby). Online platba kartou není od 31.3.2017 možná.


Dodací podmínky

Kupující před potvrzením objednávky a jejím závázným potvrzením zvolí způsob doručení zboží – Česká pošta nebo kurýrní služba PPL.

V předpokládané době dodání není zahrnuta doba určená pro expedici zboží, která je individuálně určená pro každý výrobek a závisí na momentální dostupnosti zboží na skladu. Zákazník bude po objednání zboží e-mailem informován o předpokládanem termínu doručení. V případě, že některé zboží nebude skladem, odešleme objednávku i v menším rozsahu.


Vrácení zboží

Na zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta.

Záruka se vztahuje na zjevné i skryté vady, které mají vliv na funkčnost zboží. Dále má zákazník možnost zboží vyměnit za jiné nebo bez udání důvodu vrátit, a to do 14 dnů od jeho převzetí odesláním na adresu prodávajícího. Následně mu bude vrácena cena zboží snížená o poštovné pro zaslání zboží zpět k zákazníkovi. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

V případě vrácení či výměny musí být zboží nenošené, nepoužité, nepoškozené, čisté a v původním obalu.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Zboží k reklamaci nebo výměně posílejte na adresu uvedenou v sekci Kontakt.

Ochrana osobních údajů

Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.yachting-shop.eu kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Osobní údaje poskytnuté zákazníkem jsou důvěrné informace. Prodávající se zavazuje, že neposkytne osobní údaje kupujícího třetí straně. Budou využity pouze k účelům, které souvisejí se službami obchodu.


Závěrečná ustanovení

Veškeré objednávky, které jsou vámi jako kupujícím odeslány do našeho internetového obchodu, se považují za závazné. Odesláním objednávky kupující dobrovolně a bezvýhradně akceptuje a souhlasí s veškerými ustanoveními těchto všeobecných obchodních a záručních podmínek a je si vědom všech práv a povinností z nich vyplývajících. Záležitosti neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními obchodního a občanského zákoníku. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitel, nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé nahráváním, načítáním jeho stránek do vašeho počítače, špatnou funkcí nebo nedostupností jeho stránek a jakékoliv náhrady škod nejsou tedy provozovatelem akceptovány a nebudou hrazeny. Tyto Všeobecné obchodní a záruční podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 3. 2008.

HLEDÁTE VÝROBEK?

Tip na produkt

možnosti plateb

  • dobírka
  • bankovní převod